Jak sbor Chorus Egrensis vznikl

Smíšený pěvecký sbor CHORUS EGRENSIS je pokračovatelem pěveckého sboru TOSTA AŠ, který vznikl v roce 1953 v Aši. Sbor TOSTA AŠ navázal na činnost svého předchůdce, jehož sbormistr František Havlas musel odejít z politických a zdravotních důvodů. V roce 1975 se sbor rozšířil o zpěváky z bývalého sboru ŠPALÍČEK CHEB, který rovněž přišel z politických důvodů o svého sbormistra, jímž byl pan Miroslav Mayer. V 90.  letech se připojila ke sboru TOSTA AŠ též skupina zpěváků z Hranic. Zakladatel sboru TOSTA AŠ, pan sbormistr Vladimír Štěpán, stál v jeho čele celých 48 let. Když se v roce 2000, ve svých 70 letech, rozhodl ukončit svou sbormistrovskou činnost, ujala se této funkce paní Alexandra Benešová roz.Míčková. S těmi, kteří se chtěli dále pěvecké zálibě ve sboru věnovat a s několika novými zpěváky, zahájila svoji sbormistrovskou práci dne 4. září 2000.