Aktuality

28.7.2018

Tento letní, velmi teplý den, jsme věnovali společnému soustředění, jehož hlavním cílem bylo připomenout si a dopilovat náročnou skladbu - Mozartovo Requiem. Kromě členů našeho sboru byli účastníky i zástupci pěveckých sborů z Lokte a Kraslic. V příjemné atmosféře, k jejímuž navození přispěl i předcházející večer u ohýnku, jsme na tomto nádherném díle pracovali při dělených i společných zkouškách pod vedením naší Saši a kraslické sbormistryně Ivety Poslední, která bude při koncertě zpívat altové sólo. Na 30 lidí tedy v horku nebo mezi kapkami deště zpívalo a zpívalo a zpívalo... Čeká nás samozřejmě ještě další práce, včetně zkoušky s orchestrem a sólisty. 

V našem regionu jsme bohužel nenašli místo, kde bychom koncert mohli uskutečnit. 

Mozartovo Requiem si proto nebo přesto můžete poslechnout na koncertě 22. září v Jindřichovicích.

Srdečně zveme. 

 

 

  Co nás čeká          

 
 
 
1. září 2018
          
             Podhradí - W.A.Mozart - Requiem - 
                        Z technických a dotačních důvodů se vystoupení ruší. 
 
22. září 2018
 
                 10.00  koncert v Bad Elsteru
 
 
 
 
 
            W.A.Mozart: Requiem
            Jindřichovice, kostel sv. Martina, 
            začátek ve 20.00, vstupné 150,- Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
20. října 2018
 
            Zpěv tří zemí - tentokrát v Aši