Historie

Svatba

Ve sboru prožíváme společně radosti i strasti jednotlivých členů. A tak, když v sobotu 2. června 2018 ve svatební síni v ašském muzeu uzavřeli sňatek dva členové našeho sboru, Irena Novotná a Pavel Beneš, byli jsme u toho! Svatební veselí se poté odehrávalo v taverně a na zahradě naší zkušebny. Novomanželům přejeme na společné cestě životem  hodně štěstí, radostí a vzájemné lásky.

 

25. - 27. května 2018          Praha

 V posledním květnovém víkendu jsme navštívili Prahu. 25.5.2018 jsme dorazili do Nebušic, kde jsme v rámci Noci kostelů zazpívali v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Podle odezvy posluchačů se koncert všem líbil a někteří nám děkovali ještě před kostelem. Na místní faře se nás ujal laskavý pan farář P. Jakub Karel Berka a my tamtéž přespali. Druhý den jsme společně strávili procházkou po Praze, příjemnou plavbou po Vltavě, návštěvou výstavy Retro biják 60.-90. let v Tančícím domě, kde jsme zavzpomínali na filmy dávno i nedávno minulé. Odpoledne se k nám přidali další členové, kteří přijeli do Prahy později. Pak už nás čekalo divadelní představení Noc bláznů v divadle Rokoko. Naši „ nebláznivou“ noc jsme strávili opět na faře v Nebušicích. V neděli nás čekalo to, proč jsme vůbec do Prahy jeli. V krásném a impozantním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, jsme v rámci 50. výročí Hnutí Fokoláre u nás, zazpívali několik písní. Pod názvem „ Aby všichni byli jedno“ proběhl 4. ročník literárně-hudebního večera, věnovaný zmíněnému výročí. Naše písně zněly střídavě se čtením úryvků z časopisu Nové město, týkajících se tohoto tématu. Po skončení programu jsme se už jen naskládali do aut a plni dojmů a zážitků jsme odjeli domů. Byl to moc hezký víkend.

 

            
 
 

 

Šlapanice

25.2.2018

Pěkné kulaté narozeniny jedné z našich členek jsme oslavili na sborové zkoušce ohňostrojem, který pro ni objednal její snoubenec. Víkend pak část sboru strávila na jižní Moravě. Ubytování nám poskytl pan farář Jenda Nekuda na faře ve Šlapanicích, za což jsme mu poděkovali několika písněmi při nedělní mši. V sobotu jsme odjeli do nedalekých Čejkovic, kde jsme si prohlédli Templářské sklepy. Prohlídka byla spojena s ochutnávkou kvalitních moravských vín. Navštívili jsme bylinkový ráj Sonnentor, což je výrobna a balírna čajů a koření.  V rodinném sklípku manželů Bízových jsme pak ochutnali jejich výborná vína, něco pojedli a hlavně si zazpívali s kytarou u krbu. Venku mrzlo, ale nám bylo moc příjemně.

Světlanko, ještě jednou GRATULUJEME!