2000

Odpoledne 3. prosince bylo zcela ve znamení první adventní neděle. Velký sál Ašského kulturního střediska zaplnili návštěvníci Vánočního koncertu, na kterém vystoupily čtyři pěvecké sbory – dva z Olešnice, jeden z Rehau a nechyběl ani ašský pěvecký sbor Chorus Egrensis. Kuriozní dárek – ladičku, která sbor provází od jeho založení, předal bývalý dlouholetý sbormistr ašského pěveckého sboru Vladimír Štěpán nové tváři v čele souboru, Alexandře Benešové. Vyvrcholením slavnostního podvečera bylo přednesení skladby W.A.Mozarta „Ave verum“ ve společném podání všech zúčastněných sborů. Tohoto koncertu se zúčastnili zástupci měst Rehau, Olešnice, Bad Brambachu a Aše, bylo zde tedy zastoupeno Sasko, Bavorsko i Čechy.

Ašské noviny č. 23 z 8.12.2000

 

9. prosince 2000  - samostatný  Adventní koncert v Západočeském divadle v Chebu 

 16.12.2000

             koncert v evangelickém kostele v Bad Brambachu

 16.12.2000

           Hraniční vánoční slavnost - zpívání na českoněmecké hranici v Libé 

            Program:

                       Alpské rohy

                       Společná píseň všech přítomných   "O du fröliche"

                       Pozdravení Zástupce lesní správy

                       Pěvecký sbor Chorus Egrensis

                       Faráři a děti

                       Sólo - trumpety

                       Děti z Libé - zpěv

                        Pěvecký sbor Chorus Egrensis

                        Proslovy - starostové

                        Alpské rohy

                        "Tichá noc" - všichni přítomní

  1.