2002

Benefiční tříkrálový koncert

se uskutečnil 5. ledna v kostele sv. Mikuláše v Aši.

 

V lázních

9. ledna koncertoval sbor Sadech ve Františkových Lázních pro potěchu lázeňským hostům.

Tak to zvoní u nás doma

Součástí dvoudenního podhradského posvícení (12. – 13. dubna) byl koncert v kostele Dobrého Pastýře, kde kromě sboru Chorus Egrensis vystoupili Arzberští chrámoví pěvci a krojovaná skupina z Olešnice.

 

3. května

vystoupil soubor v divadle v Selbu při příležitosti podpisu smlouvy mnoha politiků.

 

Svěcení pramenů

Každoroční akce  ve Františkových Lázních proběhla letos 15. května za přítomnosti P. Filipa Lobkowitz, P. Františka Radkovského, P. Jana Janečka a patriarchy pravoslavné církve Kryštofa. Akci svým zpěvem provázel Chorus Egrensis.

 

Mezinárodní pěvecké setkání Dreiländersingen in Rehau

„Tři země zpívají“ – tak se jmenoval koncert pěveckých sborů ze saska, Bavorska a Čech, který proběhl 26. května v Apoštolském kostele (Apostolkirche) v Rehau. Koho poslední květnovou neděli sborový zpěv do katolického kostela v Rehau přilákal, ten určitě nelitoval. Po úvodním společném vystoupení všech sborů se v téměř dvouhodinovém programu postupně představily „Pěvecký spolek 1848 Rehau“ (sbormistr Heribert \Mattauch), „Ženský pěvecký sbor řemesel Oelsnitz e.V.“ (sbormistr Kurt Reichel), mužský pěvecký spolek 1839 „Franz Schubert“ Oelznitz e.V. (sbormistr Karl-Heinz Tietz), dětský pěvecký sbor Gymnázia v Aši „SAšáci“ a smíšený sbor „Chorus Egrensis“ z Aše (sbormistryně Alexandra Benešová).

Jednotlivá vystoupení byla úspěšná a oceňována dlouhými potlesky. Jednoznačně nejbouřlivější aplaus pak patřil oběma ašským sborům, vedeným Alexandrou Benešovou, které si nejen samotným projevem, ale i rozmanitostí repertoáru zcela získaly početné publikum, jež si vyžádalo i přídavky.

Vyvrcholením nedělního podvečera, symbolizujícího příhraniční spolupráci a přátelství sousedících regionů, byly závěrečné dvě skladby ve společném podání všech účinkujících z rehau, Olešnice a Aše. Také ty musely být pro velký úspěch opakovány.

Lenka Lumpeová, Ašsko/Ascherländchen, 2002 - č.6

 

Benefiční koncert

ve prospěch dětských zařízení  v Aši a Bad Elsteru se uskutečnil 20. května 2002 v kostele Svaté Trojice v Bad Elsteru.

Zpěv - Chorus Egrensis, varhany –Prof. Dr. Karl-Michael Komma

 

Gaudium v Aši

Ve dnech 14. – 16. června 2002 pobýval pěvecký sbor Gaudium na návštěvě v Aši a Chebu, aby tak oplatil Chorusákům jejich návštěvu v Praze. Po prohlídce večerního historického Chebu s průvodcovským slovem Libušky Lodrové se rozešli (rozjeli zpěváci do rodin zpěváků z Chorusu Egrensis.

Druhý den čekal oba sbory koncert v divadle THEATHER ROSENTHAL v německém Selbu, kde je překvapivě uvítalo velmi málo posluchačů, kteří ale byli výkonem zpěváků unešeni. Ještě tentýž den se ocenění svého zpěvu vystupující dočkali, když zazpívali na společném nočním koncertě v zahradě ašského muzea, který navštívil obrovský počet diváků. Koncert se uskutečnil v rámci oslav 130. výročí povýšení Aše na město stejně tak, jako nedělní slavnostní provedení Schubertovy mše G-dur v kostele sv. Mikuláše v podání sborů Gaudium, Chorus Egrensis a Lázeňského orchestru Františkovy lázně.

Posledním společným vystoupení obou sborů byl koncert světských i duchovních písní na hradě Seeberg. Po koncertě a prohlídce hradu se přátelé rozloučili a rozjeli se ke svým domovům.

 

Chebské varhanní léto 2002

V rámci tohoto cyklu vystoupil sbor Chorus Egrensis 19. června v chrámu sv. Mikuláše na Kostelním náměstí v Chebu. Na varhany účinkovaly  Alexandra Benešová a Zita El-Dunia.

 

 

Na kolonádě

v  Mariánských Lázních zpíval sbor pro potěchu lázeňských hostů (20.7.2002 dopoledne)

 

Teplá

Na koncertě v klášterním kostele premonstrátů Zvěstování Páně 20. července 2002 vystoupily pěvecké sbory MC Friedenshöhe & MGV Hagen, Egerländer Blasmusik  Chorus Egrensis.

 

Turné - Itálie 2002

V týdnu od 22. do 26. července absolvovalo 22 zpěváků putování po Německu, Rakousku a severní Itálii. A kde vlastně všude ašský Chorus Egrensis pěl a kde sklízeli vyslanci ašské a chebské kultury zasloužený úspěch? Na mnoha místech, v různé nadmořské výšce, pod gotickou klenbou i manýristickou kopulí, ve svěží alpské bríze….

Bad Toelz – Bavorsko, rokoková kaple Svatého hrobu

Benediktbeuern – Bavorsko, chrám sv. Benedikta ve stylu italského baroka

Innsbruck – v klášterním chrámu sv.Norberta, vrcholné baroko

Verona – pod legendárním balkónem

Conegliano – nedaleko Piavy, moderní betonový kostel P.Marie Utěšitelky

Benátky – Chiesa San Zulian

Mariazell – Štýrsko, bazilika benediktinského kláštera, východní loď – před oltářem

Vráž u Písku – zámecká kaple v tudorském stylu

 

 

Folklórní festival v Luisenburgu - 3.8.  Wundsiedel

Slavnost řemesel

s ukázkami řemeslné a umělecké výroby a kulturním programem se uskutečnila 14. září v prostoru ašského muzea. Spolu s divadelním souborem Záškrt, žáky ZUŠ a pěveckými soubory Sašáci a Lentilky vystoupil i sbor Chorus Egrensis.

 

 

Festival VIVA LA MUSICA

Žlutice 21.9.2002, kostel sv. Petra a Pavla

Zúčastněné sbory:

LA DOLCE VITA, Sokolov

ROSA COELI, Žlutice

VOX CANTABILIS, Chomutov

V.I.S., Chomutov

CHORUS EGRENSIS, Aš

PALETA, Karlovy Vary

VIVAT MUSICA, Kraslice

 

„Přátelé v srdci Evropy“

Konference Jednotná Evropa – porozumění mezi národy, která se uskutečnila 11.10.2002 v Aši, byla dalším z kroků našeho města, které vedou ke změně vnímání regionu Ašsko v českém vnitrozemí i zahraničí. Řada významných hostů a zástupců Evropského parlamentu, Evropské unie, Generálního konzulátu ČR v Drážďanech, či stálé mise EU v ČR vysoce ocenilo úsilí zástupců 14 bavorských, saských a českých měst ve vztahu k blížícímu se rozšíření Evropské unie.

(Dalibor Blažek, Listy Ašska č.42, 16.10.2002 – zkráceno)

Celou konferenci zpestřil svým vystoupením Chorus Egrensis pod vedením Alexandry Benešové. 

(Michal Březina, Listy Ašska č.42, 16.10.2002 - zkráceno)

Smlouvu podepsali zástupci měst: Schönwald, Regnitzlosau, Podhradí, Hranice, Eichigt, Bad Brambach, Adorf, Aš, Bad Elster, Hazlov, Krásná, Oelsnitz, Rehau a Selb.

 

Advent 2002

 

1. adventní koncert v chebském divadle  1.12.2002 - pěvecký sbor chebského gymnázia „CANZONA“ (dirigent Marie Opekarová), pěvecký sbor ašského gymnázia, SPTŠ, a SOU text. „SAšáci“ (dirigent Alexandra Benešová), smíšený pěv. Sbor z Aše, Chebu a Hranice „CHORUS EGRENSIS“ (dirigent Alexandra Benešová), dětský pěv. Sbor „Lentilky“ z ašských MŠ (dirigent Alexandra Benešová), Chebská sebranka česká (dirigent Jaroslav Vild), divadelní soubory z Aše – Záškrt a Žeženy (režie Mgr.Anna Trčková)

Adventní koncert ve Velkém sále AKS Aš – 7.12.2002 – Chorus Egrensis, Lentilky, SAšáci, Chebská sebranka česká, Žeženy, Záškrt

 Koncert v Marienkirche ve Stammbachu – 8.12.2002

Adventní zpěvy na kolonádě v Selbu – 8.12.2002

Vánoční slavnost na hranici – 14.12. 2002 v Selbu – Libská brána