2003

Koncert k poctě sv. Mikuláše

Na svém koncertě 5. ledna 2003 v ašském katolickém kostele představil domácí pěvecký sbor Chorus Egrensis dvojici vzácných hostů. Pozvání přijal sólista pražského Národního divadla Vladimír Matějček, který posluchačům vyprávěl  legendu O SVATÉM MIKULÁŠI, jehož zpracování je autorem. Příjemným večerem hrou na varhany provázel druhý z hostů – Vladimír Roubal, jeden z našich předních varhaníků, t.č. ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově.

Pro náš sbor však byl tento koncert významný ještě díky jiné události. Ještě před jeho zahájením převzala naše dirigentka  a umělecká vedoucí Alexandra Benešová z rukou starosty Aše Dalibora Blažka ocenění OSOBNOST AŠSKÉ KULTURY ROKU 2002,  sadu pamětních medailí města a nádhernou kytici květů.  Gratulujeme. Budeme se i nadále snažit, abychom svým dílem přispěli k dalším úspěchům sboru a tím i naší Saši.

 

Benefiční koncert

v evangelickém kostele v Bad Elsteru se konal 20. května. Účinkoval na něm spolu se sborem Chorus Egrensis ašský rodák žijící v Reutlingenu, profesor doktor K.M.Komma, vynikající varhaník a skladatel. Téměř devadesátiletý pan profesor se na závěr svého koncertu  postaral i o milé a vtipné překvapení, když se kostelní lodí rozezněly tóny české hymny ve varhanní úpravě. Vstupné na koncert bylo dobrovolné, výtěžek ve výši 470 euro byl rozdělen rovným dílem mezi dětské domovy v Bad  Elsteru a v Aši.

 

Zpěv tří zemí

Saská Olešnice, bavorské Rehau a česká Aš, to byly zástupci „Koncertu tří zemí“, který se konal v sobotu 24. května ve Velkém sále AKS v Aši. O úvodní slavnostní fanfáry se postaral Žesťový kvintet z Chebu. Zpěváky, hudebníky a posluchače v sále přivítal starosta města Aše Dalibor Blažek. Pak už podium patřilo nejprve ašskému sboru Chorus Egrensis. Následoval jej mužský pěvecký spolek France Schuberta z Olešnice, vystřídán smíšeným sborem ze stejného města. Posledním v řadě byl sbor z Rehau. Všechny přítomné zaujalo jejich podání irské lidové písně.

Závěr patřil společnému zpěvu přibližně dvou stovek zpěváků všech čtyř sborů.

(Listy Ašska č. 21, 28.5.2003)