2001

Tříkrálová sbírka 2001

 

6. ledna nebylo možno přehlédnout nebývalé množství tří králů, obcházející s kasičkami v rámci celonárodní sbírky České katolické charity. Nebývalo zvykem, aby děti takhle obcházely a snažily se někomu pomoci. Na Tři krále odpoledne se obdarovali i členové pěveckého sboru Chorus Egrensis a vystoupili na programu koncertu, který se uskutečnil v kostele sv. Mikuláše v Aši. Jeho zpěvu ovšem předcházela hra na sólové varhany, jíž se ujala Alexandra Benešová, sbormistryně Chorus Egrensis. Ašským kostelem tak zaznělo například Bachovo Preludium F dur, chorálové předehry a skladba Cantio polonica od anonymního autora. Pěvecký sbor pak na varhany doprovázela Miroslava Wolfová. Návštěvníky koncertu věnovaného Tříkrálové sbírce určitě vánoční hudba potěšila.

                                                                       Ing.Jiří Trčka; Listy Ašska 10.1.2001 - zkráceno

 

6. května 2001  -  Františkovy Lázně, kostel Povýšení Svatého Kříže - zpěv při svaté mši a následný koncert
 

Zahájení lázeňské sezóny

 

O slavnostní zahájení letošní lázeňské sezóny ve Františkových Lázních se v sobotu 19.5. jako tradičně postaral biskup plzeňské diecéze František Radkovský, který vysvětil Františkův pramen. Aktu předcházela mše v kostele Povýšení Svatého Kříže. Slavnost doprovodily svým představením také Mládežnický dechový orchestr Cheb s mažoretkami a pěvecký sbor Chorus Egrensis.

 

Hudební piknik

 

Po vystoupení ve Františkových Lázních se tentokrát (20.5.) zpěv Chorusu Egrensis linul zahradou ašského muzea. Hudební piknik určený pro celé rodiny přilákal velké množství posluchačů. Ašský sbor uvedl nově nastudovaný repertoár a sklidil pod ševelícími stromy zasloužený úspěch.

Anna Trčková, Listy Ašska, 23.5.2001 - zkráceno

 

Setkání západočeských pěveckých sborů

Už tradicí se stala pravidelná Setkání západočeských pěveckých sborů. Letos 9. června zněly celý den zpěvem Domažlice, město, které se ujalo organizace, a je třeba říci, že se svého úkolu zhostilo výborně. Pravidelní účastníci se shodli, že to bylo jedno z nejhezčích setkání. Zúčastnilo se ho celkem třináct pěveckých sborů, které vystoupily na třech koncertech. Dopoledne bylo na programu vystoupení u Chodského hradu, odpoledne v arciděkanském kostele Narození P. Marie a večer v kulturním domě. Sbor Chorus Egrensis měl první příležitost představit se ostatním hudebním seskupením Karlovarského a Plzeňského kraje, jimiž byly Cantate Rokycany, Čerchovan Domažlice, Česká píseň Plzeň, Fontána Mariánské Lázně, Karlovarský pěvecký sbor, Nimbostratus Sušice, Paleta Karlovy Vary, Prácheň Horažďovice, Svatobor Sušice, Špalíček Cheb, Šumavan Klatovy. V silné konkurenci si Chorus Egrensis vedl velmi dobře. Saša Benešová, druhá nejmladší mezi přítomnými západočeskými sbormistry, vzbudila zaslouženou pozornost svých zkušených kolegů a dostala příležitost řídit na konci večerního koncertu společnou skladbu „Napadly písně“ Antonína Dvořáka.

Libuše Lodrová, Chebský deník, 14.6.2001 - zkráceno

 

„SPOLEČNĚ“

Akce, nazvané „Společně“, kterou pořádala SPD v Plavně, se ve čtvrtek 23. 8. zúčastnili členové ašského pěveckého sboru Chorus Egrensis a Sboru dobrovolných hasičů z Krásné. Byli vybráni za spolupráci přes hranice, dobrovolní hasiči z Krásné přijeli s technikou, hasičským vozem, sbor vystoupil s dvacetiminutovým hudebním programem. Alexandra Benešová, sbormistryně Choru Egrensis, přebrala za celý sbor ocenění  - medaili Willy Brandta - na Starém náměstí v Plavně. Na zpáteční cestě si sboristé zazpívali ještě v Adorfu na náměstí.

Listy Ašska, 29.8.2001

 

Soustředění sboru

se konalo dne 15. září. Celý den se zpívalo, docvičoval a piloval se repertoár na nadcházejicí festival ve Žluticích.

 

Sbor Chorus Egrensis již oslavil rok

        Se zahájením nové sezóny se přihlásili noví zpěváci, takže v současné době čítá sbor již přes 40 členů a uskutečnil zatím dva zájezdy. První 22. září do Žlutic, kde se konal festival „Viva la Musica“. Pět regionálních sborů předvedlo některé skladby ze svého repertoáru v kostele sv. Petra a Pavla, jehož krásný interiér tvořil důstojný rámec této slavnosti. Druhý ročník (pro nás první) byl úspěšný a věříme, že další ročníky, obohacené o letošní zkušenosti, přinesou mnoho nových krásných zážitků účinkujícím i posluchačům. Měli jsme také možnost zhlédnout žlutické podzemí, sklepy, v jejichž části bylo upraveno malé divadlo a pěkné lapidárium, dokumentující mimo jiné i vztah města k sochařské rodině Wendů, která tam žila v 17. a 18. století.
        Druhým zájezdem byl pobyt v Praze od 19. do 21. října. Ve spolupráci s pražským smíšeným sborem Gaudium vedeným manželi Zdenou a Vladislavem Součkovými byly uspořádány 20. října dva koncerty: odpolední v chrámu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí a večerní ve velkém sále domu Zpěváckého spolku Hlahol. Tohoto koncertu se zúčastnily i některé významné osobnosti hudebního života – profesorka Vrchotová-Pátová, doc. Jarmila Orlová,CSc. a několik profesorů z Konzervatoře Jaroslava Ježka, na níž naše sbormistryně Alexandra Benešová absolvovala. Kromě pěkných dojmů z obou koncertů, z prohlídky výstavy gotického umění v Anežském klášteře a mnohých jiných míst přinesla návštěva Prahy také poučení pro další práci, navázání přátelských styků s partnerským sborem jako celkem i nových osobních kontaktů. Sbor Gaudium nám oplatí návštěvu a představí se v západních Čechách na jaře.
Libuše Lodrová, Chebský deník, 25.10.2001

 

 

Chorus Egrensis v Olešnici

V kostele svatého Jakuba se 10.11.2001 konal koncert pěveckých sborů z Olešnice, Rehau a Aše. Vystoupily Männergesangverein 1839 Franz Schubert  a Frauenchor des Handwerks – oba z Olešnice, Gesanverein 1848 z Rehau a Chorus Egrensis z Aše.

 

Prosincový řetěz koncertů

 

  1.12.  vystoupení na Bálu seniorů ve Velkém sále AKS v Aši

  1.12.  večerní zpěvy v katolickém kostele sv. Mikuláše v Aši

 9.12. 2. Adventní koncert v římskokatolickém kostele „Povýšení sv. Kříže“ ve Františkových Lázních. Spolu s Chorus       Egrensis účinkuje Žesťový kvintet z Chebu.

 9.12.  Koncert sboru Chorus Egrensis zcela zaplnil Západočeské divadlo v Chebu. I zde vystoupení uvedl i zakončil Žesťový kvintet svými fanfárami.       

15.12.  Vánoční koncert ašského smíšeného sboru Chorus Egrensis a Dětského pěveckého sboru při ašském gymnáziu si poslechlo v sobotu 15. prosince v Ašském kulturním středisku početné publikum. Mezi skladbami „staršího“ sboru zazněla i jedna z písní filmového muzikálu Sestra v akci a samozřejmě koledy. Při těch se na pódiu objevil živý Betlém v podání divadelních souborů Žeženy a Záškrt. (Listy Ašska, 19.12.2001)

15.12.  Hraniční vánoční slavnosti na Libské bráně