AKTUÁLNĚ:

                                   

 Do nového roku 2023 přejeme všem příznivcům sborového zpěvu hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a veselých not.

 

CHORUS EGRENSIS CHORUS EGRENSIS CHORUS EGRENSIS CHORUS EGRENSIS CHORUS EGRENSIS

Smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis vznikl roku 2000 jako pokračovatel sboru Tosta Aš. Působí na Ašsku, které se nachází v nejzápadnějším výběžku České republiky. 

Sdružuje zpěváky z celého okresu Cheb.  Na pravidelné pondělní zkoušky tak  do Aše přicházejí nejen ašští, ale dojíždějí i členové z Chebu, z Hazlova, z Hranic, z Františkových Lázní, z Lubů, z Pomezí, z Trojmezí.

 

Scházíme  se   a  zpíváme  si  pro potěšení a  radost se  snažíme  rozdávat i  na našich vystoupeních. Zpíváme také při mších, koncertujeme v kostelích, v kulturních sálech i pod širým nebem. Pravidelně vystupujeme na adventních a vánočních koncertech, zúčastňujeme se festivalů.  Spolupracujeme s řadou renomovaných umělců či spřátelených sborů. Jsme jedním z organizátorů dlouhodobého projektu „Zpěv tří zemí“, kterého se každoročně účastní sbory z Rehau,  Olešnice a Aše, tedy z Bavorska,  Saska a Čech již od roku 1990.    Za tento projekt obdržely všechny tři sbory v roce 2008  hlavní ocenění Euregia Egrensis.

 

Chorus Egrensis vystupuje v blízkém i vzdálenějším okolí, v naší republice i v zahraničí. Každoročně vyjíždí na koncertní turné po Čechách či do zahraničí. Jedním z posledních úspěchů je účast na 36. ročníku Mezinárodního festivalu duchovní hudby v řecké Preveze (2017) a zisk bronzových medailí v obou soutěžních kategoriích, jichž se sbor zúčastnil.

Součástí činnosti jsou i společná soustředění jedno i vícedenní.

Při příležitosti 10. výročí sboru jsme vydali  CD, další CD jsme natočili v létě 2019 k výročí dvacátému.

 

Dirigentkou je  Mgr. Alexandra Benešová, roz. Míčková, absolventka  Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze a oboru sbormistrovství na Univerzitě Karlově v Praze.

 

Repertoár sboru tvoří písně duchovní i světské, úpravy lidových písní, spirituály i gospely, populární skladby, hudba od doby renesance až po současnou. 

Z větších projektů např. „Česká Mše Vánoční“ - J.J.Ryba, „Requiem“ - W.A.Mozart, opera „Aida“ – G. Verdi (v rámci „Loketského kulturního léta“) apod.